XUP expresní trénink na celé tělo

Tento trénink je náročný, ve vyšším tempu a komplexní. Je pro muže, kteří potřebují v krátkém čase kvalitně a efektivně posílit celé tělo.